en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2012-10-01

Rozpoczęcie nowego projektu dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą!

Podstawowe informacje o projekcie:

 

TYTUŁ PROJEKTU: „PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY!”

 

NR PROJEKTU: WND-POKL.06.02.00-18-008/12

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2012 – 30.09.2014

 

 

Projekt skierowany jest do osób :

- w wieku od 18 do 25 roku życia

- zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w podkarpackich Powiatowych Urzędach Pracy

- zamieszkujących woj. podkarpackie i zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie tego województwa

- które nie otrzymały bezzwrotnych środków na podjęcie działalności od 01.01.2008 roku

- nie posiadających zarejestrowanych działalności gospodarczych w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

 

Osoby spełniające kryteria preferencyjne otrzymają dodatkowe punkty (max. 20 pkt.):

- zarejestrowane w PUP od minimum 12 miesięcy (5 pkt.)

- zamieszkujące powiaty o najwyższym bezrobociu: przeworski, ropczycko-sędziszowski, dębicki lub przemyski (5 pkt.)

- zamierzające prowadzić działalność w powiatach o najniższym nasyceniu przedsiębiorczością: bieszczadzkim, brzozowskim lub strzyżowskim (5 pkt.)

- osoby zamierzające prowadzić działalność w sektorach dochodowych tj. usługi i produkcja (5 pkt.)

 

Formy wsparcia w projekcie:

- szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (56 h) dla wszystkich

- doradztwo indywidualne z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (6 h) dla wszystkich

- bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 40 000,00 zł dla 64 osób

- wsparcie pomostowe na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1 500,00 zł/mc dla 64 osób

- wsparcie pomostowe w formie szkoleń (16 h) i doradztwa indywidualnego (6 h) dla każdej nowoutworzonej firmy

 

Rekrutacja uczestników projektu zakłada przeprowadzenie 2 naborów w terminach:

1 nabór – listopad/grudzień 2012 (40 miejsc w projekcie)

2 nabór – kwiecień 2013 (40 miejsc w projekcie)

 

 

 

 

Wszelkie informacje oraz przyjmowanie kart zgłoszeniowych:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

Biuro Projektu

35 – 074 Rzeszów

ul. Gałęzowskiego 6/319, pokój 318,

nr telefonu: 17 8623493.

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności