en  
       

Strony

   
 

Aktualności

  • 2016-11-28

II TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU "AKTYWNI W ŻYCIU" W DNIACH 02.-16.01.2017 r.Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” dnia 02.01.2017 r. rozpocznie drugą rekrutację do projektu "Aktywni w życiu" realizowanego w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zaprasza do udziału osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat) zamieszkujące w województwie podkarpackim, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czyli osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50+, osoby niepełnosprawne oraz kobiety. W projekcie mogą brać również udział osoby nie zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy.

 

Szczególnie zapraszamy osoby będące ponadto rodzicami / opiekunami prawnymi 3 dzieci do 18 roku życia. 


Karty zgłoszeniowe do udziału w projekcie można będzie składać od 02 do 16 stycznia 2017 r. w godz. od 8.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku w Biurze Projektu:

Biuro projektu „Aktywni w życiu”:

ul. Gałęzowskiego 6/319

35 – 074 Rzeszów

tel.: 661-113-291

 

Karty zgłoszeniowe do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Kartę zgłoszeniową do udziału w projekcie należy wypełnić komputerowo i złożyć wydrukowaną jego wersję wraz z wymaganym kompletem załączników. Karta zgłoszeniowa może być również wypełniona odręcznie. Kartę zgłoszeniową wraz z wymaganym kompletem załączników składa się w 1 egzemplarzu.

 

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych:

- Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Karta zgłoszeniowa do udziału w Projekcie

- Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej

- Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Oświadczenie Kandydata do projektu

 

Dokumenty do pobrania z projektu "Aktywni w życiu": http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/aktywni_w_zyciu/dokumenty_do_pobrania/

 

Projekt "Aktywni w życiu" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |