en  
       

Strony

     
 

Aktualności

  • 2017-07-11

Zaproszenie do składania ofert


                                                              


Rzeszów, dn. 11 lipca 2017 r
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZY:

Numer CPV 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych


Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (nr projektu nr PLSK.01.01.00-18-0068/16) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będą: tłumaczenia pisemne, zwykłe dokumentów wykonywane z języka polskiego na język słowacki oraz z języka słowackiego na język polski.
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
  1. Zamówienie dotyczy wykonania tłumaczeń pisemnych, zwykłych wynikających z obowiązków związanych ze sprawozdawczością w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”.
  2. Tłumaczenia będą wykonywane z języka polskiego na język słowacki oraz z języka słowackiego na język polski przez okres trwania projektu tj. do 30 października 2018 r. 
  3. Wykonawca dostarczy przetłumaczony tekst do siedziby zamawiającego w formie elektronicznej lub na wskazany adres mailowy. 
  4. Oferta powinna zawierać wycenę wykonania jednej strony tłumaczenia zwykłego (przyjmuje się, że 1 strona tłumaczeniowa to 1800 znaków ze spacjami) podanej w PLN brutto.
  5. Zamawiający zastrzega, iż w chwili obecnej nie jest w stanie jednoznacznie określić zapotrzebowania na w/w tłumaczenia. 
  6. Rozliczenie z wykonawcą będzie na koniec miesiąca.
Termin składania ofert upływa 19 lipca 2017 r. o godz. 15:30.

Szczegóły oferty wraz z formularzem ofertowym w załączeniu.

                                                                                                                               
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |