en  
       

Strony

   
 

Aktualności

  • 2017-09-29

Informacja o wyborze oferenta - materiały filmowe


W związku z rozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na opracowanie scenariuszy, produkcję i emisję 6 materiałów filmowych o następującej tematyce:

a) cykl materiałów filmowych dotyczących sytuacji problemowych na linii człowiek- przyroda w województwie podkarpackim (5 odcinków) – długość materiału filmowego ok. 12 minut każdy,

b) materiał filmowy nt. konfliktów występujących na linii człowiek-przyroda na obszarach cennych przyrodniczo w województwie podkarpackim – długość materiału filmowego ok. 23 minuty.

podczas realizacji Projektu "Razem dla Zielonego Podkarpacia - budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę" (POIS.02.04.00-00-0063/16) niniejszym informujemy, iż wpłynęły 2 oferty: Telewizja Polska S.A Oddział w Rzeszowie, Paweł Chmielewski „Chmielu 3.0" - Produkcja Montaż i Dystrybucja filmów Video w Internecie. 

 

Z uwagi na brak spełnienia kryterium dostępu w postaci dostarczenia gwarancji emisji wyprodukowanych materiałów filmowych na antenie telewizji regionalnej (pod warunkiem, że zostanie zapewniona oglądalność w całym województwie podkarpackim) oraz ogólnopolskiej wraz z ofertą, wykluczona została oferta złożona przez Pawa Chmielewskiego „Chmielu 3.0" - Produkcja Montaż i Dystrybucja filmów Video w Internecie. 

 

Zgodnie z kryteriami wyboru oferty, oferta złożona przez Telewizję Polską S.A Oddzał w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Kopisto 6, 35-310 Rzeszów została wybrana za najkorzystniejszą. 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 


««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |