en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2017-12-01

Konkurs komiksowy „Warto współpracować dla przyrody”


Konkurs „WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ DLA PRZYRODY” organizowany jest w ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”.


Cele konkursu:

  • kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony przyrody oraz właściwych postaw wobec przejawów jej niszczenia,
  • promowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży szkolnej i uczelnianej,
  • propagowanie informacji na temat bioróżnorodności.


Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu/historii obrazkowej dotyczącej współpracy na płaszczyźnie CZŁOWIEK - PRZYRODA. Komiks powinien składać się z 5 obrazków. Formularz, na którym należy narysować komiks znajduje się w załączeniu i stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i uczelnianej na terenie województwa podkarpackiego.

 

WAŻNE! Formularz, na którym należy narysować komiks ma mieć format min. A3.
Prace można nadsyłać do 28/02/2018 r.
Szczegóły znajdują się w regulaminie.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

           
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |