en  
               
 

Aktualności

  • 2018-02-08

Unieważnienie: zapytania ofertowego - analiza działań promocyjnych obszarów górskich w Europie – opracowanie koncepcji promocji

http://www.procarpathia.pl/gfx/procarpathia/images/logotypy.png


Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie analizy działań promocyjnych obszarów górskich w Europie – opracowanie koncepcji promocji Szlaku Kultury Wołoskiej.

Powodem unieważnienia są błędy w opisie kryteriów oceny oferty, które nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie liczby punktów poszczególnych ofert.

Unieważnienie dotyczy zapytania ofertowego ogłoszonego 5 lutego 2018 r.

««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |