en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2018-02-23

Informacja o wyborze Oferenta – opracowania dot. analizy działań promocyjnych obszarów górskich w Europie


Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy analizy działań promocyjnych obszarów górskich w Europie – opracowanie koncepcji promocji Szlaku Kultury Wołoskiej w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (PLSK.01.01.00-18.0068/16) realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 niniejszym informujemy, iż wpłynęły następujące oferty:
  • 2BA Agnieszka Nowak, adres: ul. Podzamcze B 10/17, 38-300 Nysa
  • Konsorcjum firm: Biostat Zdzisław Wolny i GRUPA BST Sp. z o.o., adres: ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice
  • INVESTIN Sp. z o.o., adres: ul. Radna 12, 00-341 Warszawa
  • "EU-CONSULT" Sp. z o.o., adres: ul. Toruńska 18C, lokal D, 80-747 Gdańsk
  • EVALU Sp. z o.o. (dawniej Agrotec Polska Sp. z o.o.), adres: ul. Dzika 19/23 lok. 55, 00-172 Warszawa
Wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie.
Wszyscy Oferenci spełnili kryteria określone w zapytaniu ofertowym.
Oferta z najniższą kwotą  wyniosła 12 177,00 zł brutto, natomiast oferta z najwyższą kwotą wyniosła 60 208,50 zł brutto.

Poniżej przedstawiamy ocenę punktową złożonych ofert:Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez firmę 2BA Agnieszka Nowak, adres: ul. Podzamcze B 10/17, 38-300 Nysa, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym

Dziękujemy za złożenie oferty.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |