en  
               
 

Aktualności

  • 2018-04-27

Informacja o wyborze oferenta: opracowania pn. inwentaryzacja zasobów kulturowych dot. wzorców architektonicznych


Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy opracowania pn. inwentaryzacja zasobów kulturowych  dot. wzorców architektonicznych związanych z kulturą pasterską w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-słowackie). w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (PLSK.01.01.00-18.0068/16) realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 niniejszym informujemy, iż wpłynęła oferta wspólna od następujących osób:
  • Agata Gajdek, adres: ul. Grunwaldzka 17, 36-040 Boguchwała oraz Paweł Królikowski, adres: ul. Robotnicza 13/92, 38-500 Sanok 
Wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie.

W/w oferenci spełnili kryteria określone w zapytaniu ofertowym i zostali wybrani jako wykonawcy opracowania pn. inwentaryzacja zasobów kulturowych  dot. wzorców architektonicznych związanych z kulturą pasterską w województwie podkarpackim (pogranicze polsko-słowackie).
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |