en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2018-05-09

Pytania dot. tłumaczenia oraz liczby emisji filmu promocyjnego Szlaku Kultury Wołoskiej


Szanowni Państwo,

Zamawiający, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy filmu promocyjnego Szlaku Kultury Wołoskiej (wersja językowa polska, słowacka, angielska), emitowanego na antenach stacji regionalnych, za pośrednictwem strony projektu oraz stron Partnerów, w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr PLSK.01.01.00-18-0068/16-00 zostały złożone pytania. W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.  W jakiej formie ma być wykonane tłumaczenie?
Odp. Dopuszczalne jest przygotowanie filmu promocyjnego Szlak Kultury Wołoskiej rozwiązanie z napisami, jak i z lektorem.

Pytanie 2. Jaka jest minimalna liczba emisji dla filmów? W jakich godzinach mają być wyemitowane?
Zakłada się emisję co najmniej jeden raz dla każdego odcinka, w terminach podanych w harmonogramie. Godziny emisji filmów promocyjnych są dowolne.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |