en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2018-05-23

Informacja o wyborze wykonawcy filmu promocyjnego Szlak Kultury Wołoskiej


Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy filmu promocyjnego Szlaku Kultury Wołoskiej (wersja językowa polska, słowacka, angielska) emitowanego na antenach stacji regionalnych na obszarze objętym realizacją projektu, tj. po stronie polskiej: województwo podkarpackie, małopolskie, śląskie oraz po stronie słowackiej: Kraj Preszowski i Kraj Żyliński,w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” (PLSK.01.01.00-18.0068/16) realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 niniejszym informujemy, iż wpłynęły następujące oferty:
  1. KaMa MEDIA Marcin Pawlak, adres: ul. Kameliowa 6, Pogwizdów Nowy, 36 – 062 Zaczernie,
  2. MFILM Waldemar Michalski, adres: Piotrowice 173, 25 – 150 Nałęczów.
Wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie.

Na podstawie przedstawionych informacji, oferta złożona przez MFILM Waldemar Michalski Piotrowice, 173, 25 – 150 Nałęczów oceniona została jako nie spełniająca jednego z warunków udziału w postępowaniu.

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez firmę KaMa MEDIA Marcin Pawlak, adres: ul. Kameliowa 6, Pogwizdów Nowy, 36 – 062 Zaczernie, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za złożenie oferty.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Cookies