en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

 • 2018-07-30

Informacja o wyborze Oferenta - opracowanie merytoryczne publikacji

 W związku z rozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na opracowanie merytoryczne publikacji „Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie podkarpackim”  podczas realizacji Projektu "Razem dla Zielonego Podkarpacia - budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę" (POIS.02.04.00-00-0063/16) niniejszym informujemy, iż najkorzystniejsze oferty częściowe złożyli na poszczególne obszary tematyczne: 

 

Konflikty człowiek – przyroda na przykładzie konkretnych obszarów chronionych woj. podkarpackiego np. parki narodowe, obszary Natura 2000:

 • Jacek Stachiewicz 
 • Piotr Klub 

 

Konflikty społeczne na przykładzie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego:

 • Jacek Stachiewicz 
 • Piotr Klub 

 

Czy obowiązująca ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów „człowiek – przyroda” w województwie podkarpackim:

 • Karolina Olszanowska - Kuńka 

 

Wpływ działalności człowieka na kształtowanie i utrzymanie bioróżnorodności na obszarach chronionych w województwie podkarpackim:

 • Adam Szary 
 • Karolina Olszanowska - Kuńka 
 • Małgorzata Jaźwa
 • Amelia Piegdoń 
 • Paweł Franczak 

 

Natężenie i struktura ruchu turystycznego na szlakach parków narodowych w województwie podkarpackim:

 • Sławomir Basista 

 

Problematyka nowej zabudowy mieszkalnej na obszarach chronionych (na wybranym przykładzie):

 • Krzysztof Kud
 • Paweł Franczak (3 artykuły)

 

Edukacyjna funkcja parków narodowych, lasów państwowych, parków krajobrazowych czy organizacji pozarządowych:

 • Małgorzata Jaźwa 
 • Grażyna Holly 
 • Katarzyna Fujak (2 artykuły)
 • Z BARWINKIEM Magdalena Kuś 
 • LANCERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE Joanna Łukaszewska


 


««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Cookies