en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2018-09-14

Informacja o wyborze Oferenta: stworzenie ekspozycji pasterskiej


W związku z rozstrzygniętym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy stworzenia ekspozycji pasterskiej w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr PLSK.01.01.00-18-0068/16-00, informujemy, iż wpłynęła jedna oferta złożona przez: Fundację Bieszczadzką.

Oferta wpłynęła w wymaganym terminie, jest zgodna z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym. Została uznana za najkorzystniejszą ofertę.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |