en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2018-12-27

Zapytanie ofertowe zakup samochodu do transportu produktów z dn. 27.12.2018 r.
W związku z realizacją projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” realizowanego przez Rzeszowską Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” jako Odbiorca wsparcia, prosi o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu do transportu produktów według poniższej specyfikacji:

 

Nazwa wydatku

Parametry

Zakup samochodu do transportu produktów

 

-   homologacja: ciężarowa (KŚT – 742)

-   rok produkcji: min. 2010 r.

-   pojemność silnika: min. 1.4 cm3

-   rodzaj skrzyni biegów: ręczna min. 5

-   używany lub nowy 

-   czujniki parkowania: min. 2

-   liczba miejsc / siedzeń: min. 5

 

Termin realizacji zamówienia:  do 25 stycznia 2019 r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100% - najniższa cena brutto

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1.       Ofertę należy złożyć:

a)      osobiście / pocztą / kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub

b)      drogą elektroniczną na adres

2.       Termin składania ofert upływa w dn. 4 stycznia 2019 r. do godz. 12:00.

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.      Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi najpóźniej do dn. 4 stycznia 2019 r. do godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego.


Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych.


W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Nycz, dyrektor ds. rozwoju i promocji produktu pod numerem telefonu 17 852 85 26 oraz adresem e-mail:


W załączeniu zapytanie ofertowe.

««

Zapytanie ofertowe z dn. 27.12.2018 r._samochód

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności