en  
       

Nasze strony

       
 

Aktualności

  • 2019-06-24

Informacja o wyborze Oferenta: wykonanie strony internetowej


Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na wykonanie strony internetowej w ramach projektu „ŚWIAT KARPACKICH ROZET – DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT” informujemy, iż:

Złożonych zostało 12 ofert. Najwyższa kwota oferty to 55 350,00 PLN, najniższa – 9 800,00 PLN. 4 oferty nie spełniały wszystkich wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym, tj. brak podpisów wszystkich osób/wykazu osób pozostających w dyspozycji, które zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia w związku z tym zgodnie z częścią Przesłanki odrzucenia oferty pkt. 1 ppkt. e: „nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, podpisów” oferty zostały odrzucone. 
1 oferta została wykluczona, Wykonawca nie spełnił wszystkich warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym: część Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy, pkt. 2: "Wykonawca musi posiadać gotowość i sposobność wykonania zamówienia w zakładanym terminie".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Pro Multimedia Patryk Filipek.

Dziękujemy za złożenie ofert.««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Prywatności