en  
       

Nasze strony

       
 

Przedsiębiorcy


Przedsiębiorcy


 
 


   

 
 
 
       
     
       
     
     


38
Podmiot:
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie wniosku dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Specjał" Sp. z o.o.
Wartość:
810 000,00
Dofinans.: 567 000,00
  powrót

38
Podmiot: BIES Sp. z o.o.
Rok: 2014
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich"
Projekt: Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z Biznes Planem oraz niezbędnymi załącznikami na potrzeby Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej firmy "BIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez zakup SEGWAY oraz placu zabaw"
  powrót

38
Podmiot: Aleksandra Plamowska
Rok: 2014
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Projekt: Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem, w tym w szczególności przygotowania wniosku o płatność końcową.
  powrót

37
Podmiot: H.A.S.P. "DELIKATESY NIENADÓWKA" Elwira Prucnal
Rok: 2014
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Projekt: Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem, w tym w szczególności przygotowania wniosku o płatność końcową.
  powrót

36
Podmiot: Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej KREMENAROS
Rok: 2014
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego, działanie 3.2.2.
Projekt: Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem, w tym w szczególności przygotowania wniosku o płatność końcową.
   
Rok: 2014
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego, działanie 3.2.2.
Projekt: Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z Biznes Planem oraz niezbędnymi załącznikami na potrzeby Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego internetowego serwisu turystycznego na rzecz wzrostu potencjału ekonomicznego Bieszczad w kontekście doświadczeń szwajcarskich"
  powrót

38
Podmiot: ICE 24 Sp. z o.o.
Rok: 2013
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Wsparcie finansowo doradcze na rozwój działalności gospodarczej.
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Wzrost konkurencyjności Spółki ICE 24 poprzez zakup nowego wyposażenia".
  powrót

37
Podmiot: Świat Lodu Sp. z o.o.
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, działanie: 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Wprowadzenie innowacji dla Spółki Świat Lodu szansą na rozwój"
  powrót


36
Podmiot: Firma Nagraniowa FISDUR REC Piotr Czerny
Rok: 2013
Projekt: Opracowanie wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami do MARR.
  powrót

35
Podmiot: "Graniczna"  Spółka Cywilna Zajdel Marek i Beata
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wzmocnienie konkurencyjności "Podniesienie konkurencyjności firmy GRANICZNA Spółka cywilna Marek Zajdel, Beata Zajdel poprzez zakup minibrowaru restauracyjnego".
Wartość:
1 237 150,00
Dofinans.:    500 000,00
  powrót

34
Podmiot: KOMEXIM Sp. z o.o.
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wzmocnienie konkurencyjności "KOMEXIM" Spółki z o.o. poprzez zakup miksera planetarnego do innowacyjnej w skali produkcji ciekłego elastomeru silikonowego do formowania wtryskowego".
Wartość:
1 100 000,00
Dofinans.:    499 950,00
  powrót

33
Podmiot: RS Druk
Rok: 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie wniosku o płatność końcową dla projektu: "Wprowadzenie innowacyjnej technologii druku kluczem do rozwoju RS DRUK"
   
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wprowadzenie innowacyjnej technologii druku kluczem do rozwoju RS DRUK".
Wartość:
1 801 786,66
Dofinans.:    427 024,57
  powrót

32
Podmiot: Firma Handlowo - Usługowa "ANIA" Anna Wandas - Kaszuba
Rok: 2013
Projekt: Przygotowanie strategii rozwoju dla Firmy Handlowo - Usługowej "ANIA" Anna Wandas Kaszuba.
  powrót

31
Podmiot: Green Fly Bartłomiej Inglot
Rok: 2013
Projekt: Przygotowanie Biznes Planu dla Green Fly Bartłomiej Inglot.
  powrót

30
Podmiot: WSTECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur
Rok: 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem, w tym: przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie, przeprowadzenia procedury zapytań ofertowych, złożenia wniosku o płatność pośrednią i płatność końcową.
   
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Innowacyjna technologiczna linia do malowania proszkowego oraz oprogramowania do projektowania w firmie WSTECH S.C. szansą wzrostu jej konkurencyjności".
Wartość:
359 927,21
Dofinans.: 145 811,88
  powrót

29
Podmiot: WANAS MAREK WASZKIEWICZ
Rok: 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
  Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem, w tym: przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie, przeprowadzenia procedury zapytań ofertowych, złożenia wniosku o płatność pośrednią i płatność końcową.
   
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej wykorzystującej cięcie plazmowe w procesie wytwarzania rekuperatorów na rzecz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy".
Wartość:
231 509,40
Dofinans.:   86 550,00
  powrót

28
Podmiot: Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o.o.
Rok: 2012
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - projekty pozainwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Budowanie świadomości marki "Podkarpackie Skarby" poprzez organizację szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej, szansą na rozwój województwa podkarpackiego".
Wartość:
173 103,07
Dofinans.:   91 477,23
  powrót

27
Podmiot: Firma Denti-Med Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Maj - Rydzak
Rok: 2012
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Projekt: Wykonanie prac związanych z przygotowaniem wniosku do podpisania Umowy, opracowaniem sprawozdań i rozliczeń kwartalnych, przygotowania dokumentacji przetargowej dla wniosku: "Projekt wzrostu konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego pozwalającego na świadczenie usług z zakresu endodoncji".
  powrót

26
Podmiot: ROLKOMPLEX Sp. z o.o.
Rok: 2013
Projekt: Opracowanie studium możliwości wsparcia finansowania siłowni fotowoltanicznej, zlokalizowanej w obiekcie firmy środkami pomocowymi krajowymi i pochodzącymi z UE.
   
Rok: 2012
Projekt: Opracowanie koncepcji rozwoju firmy dla ROLKOMPLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku
  powrót

25
Podmiot: Elektra Sp. z o.o.
Rok: 2010
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Projekt: Wykonanie Biznes Planu oraz Wniosku dla Toya STANMAR Sp. z o.o.
   
Rok: 2010
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Projekt: Wykonanie Biznes Planu oraz Wniosku dla Jedynka S.A.
  powrót

24
Podmiot: Delikatesy Sezam Sp. z o.o.
Rok: 2010
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Projekt: Opracowanie Biznes planu oraz Wniosku dla Delikatesy Sezam Sp. z o.o.
  powrót

23
Podmiot: Jedynka Spółka Akcyjna
Rok: 2010
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wdrożenie Multiaplikacyjnego Systemu Komunikacji Biznesowej w Spółce Akcyjnej Jedynka - innowacyjna jakość elektronicznych relacji biznesowych".
  powrót

22
Podmiot: Rzeszowskie Zakłady Drobiadrskie RES-DROB Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 1 oś priorytetowa, działanie: 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - projekty pozainwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz Wniosku dla Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB Sp. z o.o. dla projektu: "Promocja Podkarpacia poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych firmy RES-DROB"
Wartość:
375 323,46
Dofinans.: 201 810,04
  powrót

21
Podmiot: Daniel Wojtas Agencja Turystyczna "Bieszczady Adventure"
Rok: 2009
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Project Bieszczady - imprezy inne niż wszystkie".
Wartość:
196 200,00
Dofinans.:   98 100,00
  powrót

20
Podmiot: OPTeam SA
Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 3 oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz Wniosku dla OPTeam SA na inwestycję: "Wejście OPTeam SA na GWP szansą pozyskania kapitału na innowacje" do PO IG w ramach 3 osi priorytetowej.
Wartość:
774 700,00
Dofinans.: 270 000,00
   
Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 4 oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz Wniosku dla OPTeam SA na inwestycję: "Wdrożenie innowacji produktowych poprzez Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii OPTeam SA" do PO IG w ramach 4 osi priorytetowej.
Wartość: 17 173 940,00
Dofinans.:   8 758 200,00
  powrót

19
Podmiot: Specjał Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, II Oś priorytetowa: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.
Projekt: Opracowanie wniosku dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Specjał" Sp. z o.o.
  powrót

18
Podmiot: Handel Polski Spółka Akcyjna
Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2.Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Handel Polski Spółka Akcyjna dla inwestycji: "Utworzenie e-centrum logistycznego przez Handel Polski S.A. - innowacyjna elektroniczna jakość w procesach biznesowych Spółki"
Wartość:
810 000,00
Dofinans.: 567 000,00
  powrót

17
Podmiot: BRITTANI NETWORK GROUP Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - projekty  pozainwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla BRITTANI NETWORK GROUP Sp. z o.o. dla inwestycji: "Udział w Międzynarodowych Targach Lotnictwa ILA 2010 firmy BNG Sp. z o.o. szansa rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego"
Wartość:
525 969,00
Dofinans.: 308 805,00
   
Rok: 2010
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - projekty  pozainwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla BRITTANI NETWORK GROUP Sp. z o.o. dla inwestycji: "Udział firmy BNG Sp. z o.o. w międzynarodowych misjach gospodarczych perspektywa prosperity kluczowych sektorów województwa podkarpackiego"
Wartość: 512 037,20
Dofinans.: 300 219,50
  powrót

16
Podmiot: Folprodukt s.c.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Folprodukt s.c. dla inwestycji: "Pozyskanie nowoczesnych urządzeń przez "Folprodukt s.c."-innowacyjna jakość w procesach regranulacji tworzyw sztucznych".
Wartość:
1 141 849,24
Dofinans.:    608 362,31
  powrót

15
Podmiot: Dagmara Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Dagmara Sp. z o.o. dla inwestycji: "Wdrożenie innowacyjnych technologii zdobienia ozdób choinkowych podstawą wzmocnienia konkurencyjności Firmy DAGMARA".
Wartość:
6 292 882,00
Dofinans.: 2 787 486,00
  powrót

14
Podmiot: Zakład Produkcji Konstrukcji "Mostostal Ropczyce" Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Zakładu Produkcji Konstrukcji "Mostostal Ropczyce" Sp. z o.o. dla inwestycji: "Wykorzystanie innowacyjnych technologii w procesie obróbki stali podstawą wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy".
Wartość:
4 735 893,40
Dofinans.: 2 052 533,91
  powrót

13
Podmiot: FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna dla inwestycji: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego warstwowo do FAMILIA Spółka Jawna".
Wartość:
9 758 779,90
Dofinans.: 4 398 449,95
  powrót

12
Podmiot: Leszek Skórka Zajazd Pod Caryńską
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Leszek Skórka Zajazd Pod Caryńską dla inwestycji: "Nowa jakość usług dostępna w Zajeździe Pod Caryńską, efektem wdrożenia innowacyjnej technologii - Inteligenty Hotel".
Wartość:
5 617 855,71
Dofinans.: 2 972 254,85
  powrót

11
Podmiot: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Fasada-Investment Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla PHU Fasada-Investment Sp. z o.o. dla inwestycji: "Budowa inteligentnego zaplecza hotelarsko-konferencyjnego Hotelu Fasada szansą na zaprezentowanie regionu europejską elitom".
Wartość:
9 595 549,95
Dofinans.: 4 013 584,82
  powrót

10
Podmiot: Carlson i Piechocki Spółka Jawna
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Carlson i Piechocki Spółka Jawna dla inwestycji: "Innowacja technologiczna w uruchamianym Dziale Stolarni firmy Carlson i Piechocki Sp. J. szansą wzrostu jej konkurencyjności".
Wartość:
2 386 573,74
Dofinans.: 1 271 535,18
  powrót

9
Podmiot: Trans-Wiert Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Trans-Wiert Sp. z o.o. dla inwestycji: "Budowa nowoczesnej linii do diagnozowania pojazdów oraz rozszerzenie zakresu usług wykonywanych przez Warsztat Napraw w firmie Trans-Wiert Sp. z o.o.".
Wartość:
1 062 076,31
Dofinans.:    522 332,61
  powrót

8
Podmiot: Połoniny-Kurort Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla Połoniny-Kurort Sp. z o.o. dla inwestycji: "Zwiększenie możliwości rozwojowych firmy Połoniny-Kurort poprzez adaptację budynku na pensjonat CARYŃSKA oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi".
Wartość:
7 785 622,24
Dofinans.: 3 576 203,25
  powrót

7
Podmiot: GPJ Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla GPJ Sp. z o.o. dla inwestycji: "Nowa jakość usług poprzez wdrożenie innowacyjnego programu świadczeń zdrowotnych w nowowybudowanym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji przy Domu Spokojnej Starości "Leśniówka" w Turzy".
Wartość:
3 041 180,70
Dofinans.: 1 976 767,45
  powrót

6

Podmiot: Relavia Sp. z o.o.
Rok: 2013
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Podniesienie konkurencyjności OSW "SKALNY" w Polańczyku - innowacyjna jakość w Bieszczadach".
Wartość: 313 281,00
Dofinans.: 139 755,00
   
Rok: 2009
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Projekt "Podwyższenie konkurencyjności Ośrodka Wypoczynkowego "RELAVIA" i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez modernizację centralnego ogrzewania i remont elewacji"
Wartość: 486 198,00
Dofinans.: 243 099,00
   
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie Biznes Planu oraz wniosku dla "Relavia" Sp. z o.o. dla inwestycji: "Budowa Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowego "Skalny" w Polańczyku - innowacyjna jakość w krainie Biesa i Czadów".
Wartość:
1 464 000,00
Dofinans.:    780 000,00
  powrót

5
Podmiot: Proart Sp. z o.o.
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny - Priorytet VI Turystyka i kultura
Projekt: Opracowanie wniosku oraz studium wykonalności do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, w zakresie "Rewitalizacji punktów widokowych na terenie zabytkowego parku w Bukowcu w Gminie Mysłakowice"
  powrót

4

Podmiot: Firma GRABOWSKI
Rok: 2009
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "innowacyjna usługa "powrót do tradycji przyrządzania baraniny" dostępna w nowowybudowanej restauracji ŹRÓDŁO w Stężnicy".
Wartość: 1 953 830,00
Dofinans.:    793 999,20
  powrót

3
Podmiot: MLS Import Eksport Przedsiębiorstwo Wielobranżowe inż. Zdzisław Szymulański
Rok: 2008
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Zasoby historyczne  i ekumeniczne Kozacczyzny zapleczem dla innowacji osady turystycznej w Łukowem - Chutor Kozacki w Dolinie Koni".
Wartość: 9 258 067,60
Dofinans.: 4 932 577,00
  powrót

2

Podmiot: InterPetro Sp. z o.o.
Rok: 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Wykonanie bieżących prac związanych z rozliczeniem projektu: "Rozwój Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Spółki "InterPetro" poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do badań"
   
Rok: 2013
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Wzmocnienie konkurencyjności "Rozwój Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Spółki "InterPetro" poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do badań".
Wartość: 448 492,28
Dofinans.: 182 313,93
   
Rok: 2009
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla projektu: "Multiaplikacyjny System Komunikacji Bussinesowej - innowacyjna jakość elektronicznych relacji biznesowych firmy InterPetro Sp. z o.o."
Wartość: 319 460,00
Dofinans: 188 251,00
   
Rok: 2008
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Zakup dźwigu Liebherr dla InterPetro Sp. z o.o. w Rzeszowie".
Wartość: 3 416 000,00
Dofinans.: 1 200 000,00
  powrót

1

Podmiot: Piekarnia Nr 1 w Stubnie, Zofia Wasiewicz
Rok: 2008
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Projekt: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Rozszerzenie asortymentu w oparciu o innowacyjne rozwiązanie technologiczne w zakresie wypieku pieczywa i ciast - Piekarnia Nr 1 w Stubnie, Zofia Wasiewicz".
Wartość: 239 634,84
Dofinans.: 127 674,30
  powrót
0

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty


 


 
 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 | Polityka Cookies