en  
       

Strony

     
 

ZATRUDNIJ SIEBIE 7.3 RPO


Projekt pt. „ZATRUDNIJ SIEBIE” o nr WND-RPPK.07.03.00-18-0012/15 realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 - 30.06.2018

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie 

 

Wartość projektu: 4 948 726,00 zł, w tym dofinansowanie 4 820 868,33 zł

Cel główny projektu: zwiększenie poziomu samozatrudnienia i zatrudnienia w grupie 120 osób bezrobotnych i biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 29 roku życia będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |