en  
       

Strony

   
 

Aktualności

  • 2017-08-10

Warsztaty edukacyjne z zakresu kultury pasterskiej w Koniakowie

Warsztaty edukacyjne są przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swą wiedzę z zakresu kultury pasterskiej: duchowej i materialnej, historii, obrzędów i tradycji. Prowadzone przez osoby profesjonalnie przygotowane w tematach i posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną. 29 lipca warsztaty odbyły się w Koniakowie  w Centrum Pasterskim.

W pierwszym wystąpieniu pan Józef Michałek reprezentujący partnera projektu Stowarzyszenie Delta Partner przedstawił ideę powstania projektu Szlak Kultury Wołoskiej, zapisy projektowe oraz w prezentacji, wprowadził zgromadzonych słuchaczy w ogólną wiedzę dotyczącą kultury pasterskiej. Po wystąpieniu zadawane były pytania, na które prowadzący starał się odpowiadać a dotyczyły przede wszystkim zasięgu działań projektowych i możliwości włączenia do projektu nowych miejsc i społeczności lokalnych. Kolejne wystąpienie dotyczyło historii sałasznictwa na obszarze Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Pani Małgorzata Kiereś kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle zaprezentowała szeroki zbiór dokumentów archiwalnych, spisy szałaśników, zapisy z urbarzy książęcych i inne. Materiały te w tak szerokim zakresie były prezentowane po raz pierwszy. Jej wystąpienie było szeroko komentowane i wywołało wiele pytań na które pani Małgorzata Kiereś udzielała odpowiedzi. Kolejny wykład dotyczył współczesnej praktyki bacowania o którym opowiadał baca Piotr Kohut z Koniakowa. Poruszał on zagadnienia związane z budowaniem wspólnoty pasterskiej, zawiązywania porozumień z gazdami, właścicielami owiec jak i rolnikami właścicielami ziemi na której prowadzony jest wypas. Przedstawił ogólne zasady funkcjonowania gospodarstwa pasterskiego i  perspektywy stojące przed tą działalnością.

Zagadnienia związane z dziedzictwem przyrodniczym łąk, pastwisk górskich i hal przedstawili przedstawiciele Stowarzyszenia Górecki Klub Przyrodniczy, którzy od wielu lat zajmują się wpływem prowadzenia gospodarki rolnej i pasterskiej na zachowanie siedlisk łąkowych i występowanie rzadkiej roślinności oraz zielnych gatunków chronionych. Po wystąpieniach dotyczących teoretycznych zagadnień związanych z kulturą pasterską muzyk i budowniczy pasterskich instrumentów ludowych Jan Wałach i Lubo Tatarka zaprezentowali grę na podstawowych instrumentach pasterskich (Trombita, róg pasterski, fujary, piszczałki, gajdy beskidzkie, dudy słowackie) Następnie omawiali techniki wykonania i budowy tych instrumentów i zastosowanie historyczne oraz współczesne w obrzędowości pasterskiej i w społeczności lokalnej.
 
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczyk DELTA PARTNER, które jest partnerem projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”. Zdjęcia wykonała: p. Józef Michałek.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty 

 

 


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |