en  
       

Strony

       
 

Aktualności

  • 2017-11-27

Konferencja pasterska w Żywcu

22 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyła się konferencja pasterska w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób z różnych środowisk i instytucji, w tym przedstawiciele Samorządu Województwa Śląskiego: Jan Kawulok Radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Robert Karpeta z-ca dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Konferencję zaszczycili swoją obecnością Andrzej Kalata - Starosta Żywiecki, Roman Rokita - Przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego, oraz Andrzej Widzyk – dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania. Obecni byli przedstawiciele Gmin Istebna, Radziechowy-Wieprz i Węgierska Górka, Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Żywcu, Nadleśnictw Jeleśnia i Ujsoły, Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej i redakcji „Nad Sołą i Koszarawą”. Liczną grupę uczestników warsztatów stanowili członkowie Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, którzy przybyli do Starostwa po góralsku i z muzyką.

W spotkaniu wzięli udział Bacowie, na barkach których spoczywa ciężar odrodzenia pasterstwa i wypasu owiec w Beskidach: Grzegorz Chmiel z Przybędzy, Piotr Chrząszcz z Koszarawy, Piotr Gołuch z Kamesznicy, Adam Gruszka z Żabnicy, Andrzej Kamiński z Pewli Wielkiej, Józef Kamiński z Krzyżówek, Mateusz Micorek z Rycerki Górnej oraz Tadeusz Szczechowicz z Ratułowa na Podhalu, gazdujący w Soblówce. Program warsztatów edukacyjnych obejmował zagadnienia kultury pasterskiej i dziedzictwa przyrodniczego Beskidów. Multimedialną prezentację o tradycjach pasterskich na Żywiecczyźnie przedstawiła Barbara Rosiek, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu. Kluczowe dla tematu konferencji było wystąpienie dyrektora Roberta Karpety, który przedstawił materialne efekty programu „Owca Plus”, finansowanego od 2008 r. z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Jego znaczenie omówił również Józef Michałek z Istebnej, który podkreślił, że dzięki temu programowi nastąpiło odrodzenie pasterstwa i zatrzymany został proces zarastania hal w Beskidach. Uczestnicy warsztatów wskazali na konieczność koordynacji różnych działań na rzecz dalszej popularyzacji pasterstwa na Żywiecczyźnie. Pożądanym krokiem w tym kierunku byłoby utworzenie tematycznego szlaku kultury wołoskiej. Warsztatom towarzyszyła prezentacja wystawy „Szlak Kultury Wołoskiej”, muzyka pasterska w wykonaniu Stanisława Lizaka i Jana Pituły, godki Jadwigi Hutyry i okolicznościowy poczęstunek.

Organizatorem wydarzenia był Partner Projekty 5, tj. Związek Podhalan w Polsce. Zdjęcia wykonał: p. Piotr Motyka oraz p. Włodzimierz Brandygier.
««

Wyszukiwarka

ok

Realizowane projekty
  


 

Fb


realizacja: ideo
"Pro Carpathia" 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 | 017 852-85-26 | od 8:00 do 16:00 |