Informacje

Aktualności

Informacja o wyborze Oferenta: aplikacja mobilna

Szanowni Państwo, w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji na telefon „Zielona układanka”.

Informujemy, iż: złożonych zostało 10 ofert. Najwyższa kwota oferty to 59 040,00 PLN, najniższa - 6 765,00 PLN.

1 oferta nie spełniła wszystkich wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym, tj. brak wymaganych załączników, w związku z tym zgodnie z pkt. VII  ppkt. 1e w zapytaniu ofertowym została odrzucona.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: PTM Soft Przemysław Tomecki, ul. Kasztanowa 74 Więckowice, 32 -082 Bolechowice.

Dziękujemy za złożenie ofert.