Informacje

Aktualności

Informacja o wyborze Oferenta: skład, łamanie, korekta i druk publikacji – „Pakiety ofert turystycznych na pograniczu PL-SK"

Szanowni Państwo, w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym

wyłonienia Wykonawcy na skład, łamanie, korekta i druk publikacji – „Pakiety ofert turystycznych na pograniczu polsko-słowackim” (wersja robocza) w ramach projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0109 pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło WYDAWNICTWO PAPIRUS Marek Trojniak.