Informacje

Aktualności

Informacja o wyborze Oferenta: Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników siedmiu warsztatów przyrodniczych

Szanowni Państwo, w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia 

wykonawcy na zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników siedmiu warsztatów przyrodniczych w ramach projektu „Turystyka przyrodnicza bez granic” (INT/EK/KAR/1/II/B/0109) realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HATALI Jacek Skórka (ul. Białogórska 5, 38-500 Sanok).

Dziękujemy za złożenie oferty.