Informacje

Aktualności

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytów finansowych projektów

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie audytów finansowych projektów - w części dotyczącej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zostały złożone pytania.

 

W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w załączonym pliku.