Informacje

Aktualności

Wyjaśnienia dot. złożonych ofert w procedurze wyłonienia wykonawcy na zapewnienie noclegów i wyżywienia

Informujemy, iż z uwagi na trudności w ocenie, w toku postępowania na wyłonienie wykonawcy na zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników siedmiu warsztatów przyrodniczych w ramach projektu "Turystyka przyrodnicza bez granic" do Oferentów zostały przesłane zapytania dot. złożonych ofert.

 
Termin złożenia wyjaśnień to 8 stycznia 2019 r. do godz. 12:00.