Informacje

Aktualności

Wynik zapytania dot. publikacji

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 23.07.2020 r. dotyczącym opracowania i druku publikacji "Karpacka lista win" w ramach realizowanego projektu "Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego" informujemy, iż wybrano ofertę: Koraw Dorota Kocząb (ul. Kolorowa 24/24,35-235 Rzeszów).

Dziękujemy za złożone oferty.

Projekt "Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego" jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowanemu udzielonemu z Unii Europejskiej.