plenfrdeitskesuk

Informacje

Aktualności

Zapytanie ofertowe na wykonanie produkcję filmu promocyjnego

Szanowni Państwo,


w związku z realizacją projektu „Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim” (PLBU.01.02.00-UA-0941/19-00) realizowanego w ramach PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie produkcja filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube).

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie bramy karpackiej oraz tablicy edukacyjnej

Szanowni Państwo,


w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” realizowanego w ramach PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie wykonanie bramy karpackiej oraz tablicy edukacyjnej wraz z ich montażem w wyznaczonych miejscach. 

 

Wyłonienie wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube) w ramach projektu „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat”, informujemy, iż zostało złożonych  5 ofert. 

Informacja nt. wyłonienia wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera

Szanowni Państwo, 

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w trakcie oceny ofert na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube), skierowane zostały pytania do Oferentów. 

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (3)

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube), zostały złożone zapytania.

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (2)

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube), zostały złożone zapytania.

Wyłonienie wykonawcy na tłumaczenia w ramach projektów

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na wykonania tłumaczeń pisemnych, zwykłych wynikających z obowiązków związanych z korespondencją, raportowaniem, dokumentami bieżącymi oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej w ramach 4 projektów informujemy, iż zostało złożonych  19 ofert. 

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube), zostały złożone zapytania.

Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie audytów w ramach projektów

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na przeprowadzenia audytów finansowych 4 projektów w części dotyczącej zadań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA informujemy iż złożonych zostało 8 ofert. 

 

logo

"Pro Carpathia"
35-064 Rzeszów,
ul. Rynek 16/1
od 8:00 do 16:00

16 lat Stowarzyszenia "Pro Carpathia"

Znajdź nas:

Income Tax Planning

    View Service