Aktywność wybranych grup społecznych w województwie podkarpackim

fio long thumbnail

W ramach projektu została zorganizowana Konferencja: wolontariat i aktywność społeczna. Podsumowaniem konferencji jest publikacja dot. aktywności wybranych grup społecznych w województwie podkarpackim, która przekazana została do samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego.