Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 03.10.2019

akcja loga opis

W zakładce "Dokumenty do pobrania zamieszczony został zaktualizowany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 03.10.2019. zmiana dotyczy terminu realizacj projektu, który został wydłużony do 30.04.2020r.

Tagi :