Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 27.05.2019

akcja loga opis

W zakładce dokumenty do pobrania zamieszczono aktualny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zmiany dotyczą poprawienia oczywistych omyłek pisarskich. Treść dokumentacji nie uległa zmianie.

Tagi :