Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji do dnia 22 luty 2019r

akcja loga opis
Stowarzyszenie "Pro Carpathia" informuje o przedłużeniu terminu rekrutacji do projektu  „Akcja! –Nowe kwalifikacje i praca!”  o nr RPPK.07.01.00-18-0136/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
 
Termin rekrutacji w ramach I tury zostaje wydłużony do dnia 22 lutego 2019 roku
 

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby bezrobotne/długotrwale bezrobotne (zarejestrowane bądź niezarejestrowane w PUP) i bierne zawodowo, zamieszkujące województwo podkarpackie, w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat).
Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:
·  powyżej 50 roku życia,
·  kobiety,
·  długotrwale bezrobotne,
·  niepełnosprawne,
·  o niskich kwalifikacjach zawodowych,
·  rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa.
Przewidziano dwie tury rekrutacji Uczestników projektu.


W ramach projektu oferujemy:

- indywidualne doradztwo zawodowe (IPD)
- wsparcie psychologiczne
- grupowe poradnictwo zawodowe
- szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe
- pośrednictwo pracy
płatny 6 miesięczny staż zawodowy

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu   http://procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/akcja__nowe_kwalifikacje_i_pra/

w zakładce "Dokumenty do pobrania"

oraz w Biurze Projektu: 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów
tel. 661 113 018
Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 16:00

 

35-032 Rzeszów
 
Zgłoszenie telefoniczne pod nr 661-113-018
Tagi :