Wynik oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych "Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!”

akcja loga opis
Wynik oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych I tury naboru do projektu "Akcja!-Nowe kwalifikacje i praca!" zamieszczono w poniższym pliku.  Formularze, które przeszły pozytywnie ocenę formalną kierowane są do oceny merytorycznej/rozmowy rekrutacyjnej.
O terminie rozmowy rekrutacyjnej zostaną Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.
Tagi :