Wyniki oceny formalnej z dnia 22.05.2019 r.

akcja loga opis

Wynik oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do projektu "Akcja!-Nowe kwalifikacje i praca!" zamieszczono w poniższym pliku. Formularze, które przeszły pozytywnie ocenę formalną kierowane są do oceny merytorycznej/rozmowy rek

Tagi :