Zaproszenie do składania ofert - szkolenia zawodowe

akcja loga opis
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Akcja! - Nowe kwalifikacje i praca!” zgodnie z umową nr RPPK.07.01.00-18-0136/18-00” oraz „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.  zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń zawodowych dla Uczestników projektu.
 
Miejsce i termin składania ofert:
1.    Miejsce i sposób składania ofert: 
- Osobiście / kurierem / pocztą:
Biuro projektu: „Akcja! - Nowe kwalifikacje i praca!””
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów


2.    Termin składania ofert:  od 09.05.2019 r do dnia 15.05.2019 r.  w godzinach od 7:30 do 15:30.
 
Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym pliku zawierającym szczegóły rozeznania.
Tagi :