Informacja dla Pracodawców

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w ramach Projektu pt. „Akcja! –Nowe kwalifikacje i praca!” zaprasza do skorzystania z możliwości przyjęcia na 6 miesięczny płatny staż osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo powyżej 30 r.ż

Oferujemy całkowite pokrycie kosztów uczestnictwa danej osoby w Projekcie (w tym, szkolenie zawodowe przygotowujące do pracy na stażu oraz badania lekarskie) ze środków Unii Europejskiej. Przedsiębiorca przyjmujący osobę na staż nie ponosi z tego tytułu kosztów.

Możecie Państwo przyjąć na staż osoby, które są już Uczestnikami Projektu lub skierować do nas przyszłego Stażystę, który się do Was zgłosił, a nie jest jeszcze w Projekcie.
 

Pracodawca deklaruje zatrudnienie Stażysty po zakończonym stażu:
- w przypadku umowy o pracę na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu
- w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, musi być ona zawarta na minimum trzy pełne miesiące oraz wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Nadzór nad Stażystą sprawować będzie opiekun stażu, który za pomoc w zakresie rozwijania kwalifikacji Uczestnika otrzyma wynagrodzenie opiekuna stażu w wysokości 300 zł/m-c.

Co zyskuje Pracodawca przyjmując osobę na staż?
- możliwość sprawdzenia potencjalnego przyszłego pracownika
- brak kosztów związanych z organizacją stażu
- brak kosztów związanych z ubezpieczeniem pracownika, organizacją badań przed rozpoczęciem stażu
- możliwość darmowego przeszkolenia potencjalnego przyszłego pracownika
- satysfakcję z pomocy komuś w powrocie na rynek pracy i rozwinięciu umiejętności
- wizerunek firmy/organizacji zaangażowanej społecznie

Firmy zainteresowane przyjęciem Stażystów prosimy o kontakt z Biurem Projektu ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów, tel. 661 113 018.

Tagi :