Wniosek o zorganizowanie stażu

akcja loga opis

W załączniku zamieszczony został wzór wniosku o zorganizowanie stażu dla uczestników projektu "Akcja! - Nowe kwalifikacje i praca!" Wniosek należy złożyć w biurze projektu: 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319.

Tagi :