Dla uczestnika

akcja loga opis

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Akcja! - Nowe kwalifikacje i praca!":
 

1.  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (regulamin należy podpisać na końcu)
2.  Formularz rekrutacyjny (Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)
3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie  (Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)
4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych  (Załącznik 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

5. Oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia i otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu  (Załącznik 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)
 
Wszystkie w.w. dokumenty znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania"


Ponad to, jeżeli osoba chcąca złożyć dokumenty rekrutacyjne jest osobą:
- zarejestrowaną w PUP przedkłada zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu

- niepełnosprawną przedkłada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź inny dokument poświadczający stan zdrowia
Tagi :