LISTA RANKINGOWA - III TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU

postawnsr loga opisW dniu 29.05.2020r. zakończono III turę rekrutacji do projektu "Postaw na swój rozwój". 

Dokumenty rekrutacyjne złożyło 15 Kandydatów/tek na Uczestników/czki projektu. Do udziału w projekcie zakwalifikowano łącznie 15 osób osób biernych zawodowo.
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie o zakwalifikowaniu się do projektu decydowało spełnianie warunków kwalifikowalności do projektu oraz suma uzyskanych punktów, a w przypadku osób o identycznej sumie punktów – kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby, które zakwalifikowano do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie i umówione na spotkanie w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania.
Poniżej lista rankingowa:

 

 

Tagi :