Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

zarudnij siebie loga z opisemInformujemy, iż w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi terminu ważności załączników składanych wraz z wymaganą dokumentacją rekrutacyjną - aktualizacji uległ Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Poniżej wykaz wprowadzonych zmian:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – str. 5, § 4, pkt. 2, ppkt. a) i b):
Zapis przed aktualizacją:
a) osoba odchodząca z rolnictwa:
      • Zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich min. 12 mies. przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego,
      • Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego,
b) osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:
      • Zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich min. 12 mies. przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego,
 
Zapis po aktualizacji:
a) osoba odchodząca z rolnictwa:
      • Zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich min. 12 mies. przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego,
      • Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego,
 
b) osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:
      • Zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania w przeciągu ostatnich min. 12 mies. przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego.
 
W związku z powyższym prosimy o składanie w okresie rekrutacji do projektu Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – aktualizacja z dnia 17.06.2020r.