Zakończenie I tury rekrutacji do projektu.

zarudnij siebie loga z opisemInformujemy, iż w dniu 13.07.2020 r. zakończyła się I tura rekrutacji do projektu. Do biura projektu wpłynęło 182 zgłoszenia. Wyniki oceny formalno-merytorycznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej w przewidywanym terminie 17.08.2020 r.