WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ - LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM ORAZ LISTA REZERWOWA

zarudnij siebie loga z opisemPoniżej prezentujemy LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM ORAZ LISTĘ REZERWOWĄ. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do II etapu rekrutacji na jej miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej (o tym samym statusie na rynku pracy co osoba rezygnująca).