AKTUALIZACJA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM ORAZ LISTY REZERWOWEJ

zarudnij siebie loga z opisemW związku z wpłynięciem rezygnacji Kandydatków zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, poniżej prezentujemy zaktualizowaną LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM ORAZ LISTĘ REZERWOWĄ. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do II etapu rekrutacji na jej miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej (o tym samym statusie na rynku pracy co osoba rezygnująca).