HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM 07.09.2020

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań z Doradcą zawodowym na dzień 07.09.2020r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie w przypadku niestawienia się na rozmowę z Doradcą zawodowym w wyznaczonym terminie Kandydat/Kandydatka zostanie wykluczony/a z udziału w projekcie.