Sticky Banners

plenfrdeitskesuk

Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim

skw loga opis
 
TYTUŁ PROJEKTU:
Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim
Wallachian Culture Trail in the Polish-Ukrainian borderland
 

NUMER PROJEKTU: PBU2/0833/18

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE: PLBU.01.01.00-18-0833/19-00

PARTNER WIODĄCY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”  (Association for Development and Promotion of Podkarpacie "Pro Carpathia")

PARTNER PROJEKTU:
Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна" (Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine")

OKRES REALIZACJI: 16.10.2019 r. – 30.06.2021 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 66 650,00 EUR
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” - 38 630,00 EUR
Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна" - 28 020,00 EUR
 
DOFINANSOWANIE Z UE: 90%

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej po stronie polskiej i jego mapowanie po stronie ukraińskiej
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
1. Rekonstrukcja tradycji związanych z kulturą i wypasami wołoskimi.
2. Opracowanie zintegrowanego produktu turystycznego związanego z kulturą wołoską poprzez wzmocnienie kontaktów i współpracy sieci między zainteresowanymi stronami z Polski i Ukrainy, które przyczynią się do zwiększenia różnorodności i jakości usług turystycznych.
3. Zwiększenie rozpoznania potencjału pogranicza poprzez popularyzację kultury pasterskiej.
 
OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
pogranicze polsko-ukraińskie (Polska: województwo podkarpackie; Ukraina: obwód: zakarpacki, iwanofrankowski, lwowski)
 
DSC 0674
 
OPIS PROJEKTU:
Dziedzictwo kulturowe jest jednym z najważniejszych atutów pogranicza polsko-ukraińskiego. Tym co m.in. łączy te regiony, podobnie jak całe Karpaty, jest wspólne dziedzictwo wołoskie i związane z nim pasterstwo. Potomkami Wołochów są m.in. Bojkowie, Łemkowie, Huculi. Owce co roku prowadzone były na letnie pastwiska. Pędzenie owiec na pastwiska poprzedzał obrzęd „mieszania owiec”, będący wydarzeniem odnawiającym więź wspólnoty pasterskiej wsi. „Mieszanie” przenosiło sacrum świątyni na „wspólny szałas”. W ten sposób kształtowała się kultura pasterska będąca źródłem kultury łączącej do dziś mieszkańców Karpat, stanowiąc niematerialne dziedzictwo tych gór. Tradycja pasterska łączy te państwa i narody, nawet w aspekcie językowym: podobne nazwy naczyń, sposób wypasu, produkcja sera. Regiony objęte projektem mają duże tradycje związane z pasterstwem. Jeszcze w latach 80. w Polsce wypasano ponad 5 mln owiec, a obecnie jedynie 200 tysięcy. Duże tradycje w tym zakresie ma województwo podkarpackie, posiadając niegdyś rozległe tereny wypasu. Tradycyjny wypas jednak zanika, a wraz z nim specyficzna kultura i składające się na nią tradycje, muzyka, rękodzieło i krajobraz kształtowany przez wypas. Podejmowane są różne inicjatywy mające na celu to zmienić (np. Redyk Karpacki 2013, w czasie którego pasterze z Polski, Ukrainy, Rumunii, wraz ze swymi stadami przeszli całym łukiem Karpat ok. 1400 km). Wydarzenia te dla wielu ludzi zamieszkujących Karpaty kojarzą się z minionymi czasami, gdzie na górskich polanach i halach często spotykano pasterzy i owce. W Polsce jest więcej inicjatyw mających na celu popularyzację tradycyjnego wypasu owiec, kultury paserskiej oraz tradycji z nią związanych. Organizowane są redyki pasterskie, imprezy obejmujące kluczowe wydarzenia związane z cyklem hodowli owiec w oparciu o archaiczne formy charakterystyczne dla kultury wołoskiej. Inicjatywą, która łączy działania w zakresie popularyzacji dziedzictwa wołoskiego jest Szlak Kultury Wołoskiej (pogranicze polsko-słowackie: województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz kraj żyliński i preszowski). Wyznaczony tam Szlak ma strukturę wielolinearną, tj. nie ma jednej precyzyjnie wytyczonej ścieżki, lecz ogólny kierunek wyznaczony trasami wędrówek pasterskich. Oznakowane i doposażenie w infrastrukturę zostały miejsca reprezentacyjne Szlaku, rozsyłające turystów w teren. Włączenie regionów po stronie ukraińskiej jest sprawą konieczną, gdyż dziedzictwo wołoskie jest wspólne dla całych Karpat, tym bardziej, że to właśnie na Ukrainie to co w Polsce jest odtwarzane w dalszym ciągu funkcjonuje. Jednak i tam kultura ta stopniowo zanika. Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy jest poprowadzenie szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami wołoskimi „Ojców Europy“ również na obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego.
 
Działania realizowane w projekcie: 
1. Wyznaczenie Szlaku Kultury Wołoskiej
- inwentaryzacja zasobów kulturowych i przyrodniczych związanych z kulturą pasterską po ukraińskiej stronie
- oznaczenie reprezentatywnych miejsc na Szlaku, które odsyłają turystów w teren i wyposażenie ich w nową infrastrukturę: 2 bramy karpackie i 2 tablice edukacyjne
2. Materiały filmowe: 2 fimy mówiące o kulturze i traycjach pasterskich po stronie polskiej i ukraińskiej
3. Spotkania na Szlaku Wołoskim: karpackie warsztaty pasterskie organizowane po stronie polskiej
4. Uniwersytet Karpacki: warsztaty produkcji instrumentów pasterskich 
5. Uniwersytet Karpacki: publikacje 

- wydawnictwo albumowe pt. „Księga zwyczajów pasterskich: pogranicze polsko-ukraińskie”-
- folder informacyjny „Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraińskim” 
6. Działania promocyjne i wizualizacyjne

DSC 0823
 
Biuro Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

Więcej informacji na stronie internetowej Kultura Karpat oraz Szlak Kultury Wołoskiej

Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego

wine loga opis

TYTUŁ PROJEKTU:

Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego

Carpathian wine heritage academy

PARTNER WIODĄCY - LB:

Виноградівська районна рада (Vynohradiv District Council, Winogradiwska Rada Rejonowa)

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна" (Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine", Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpaty - Ukraina”),
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Association for Development and Promotion of Podkarpacie "Pro Carpathia").

OKRES REALIZACJI: 20.11.2019 r. – 19.11.2020 r. (12 miesięcy)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 66 658,60 €

% DOFINANSOWANIA Z UE: 90%

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

Zachowanie i promocja tradycji winiarskich jako części dziedzictwa kulturowego regionu karpackiego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • Promowanie karpackiego dziedzictwa kultury winiarstwa i winiarstwa
 • Rozwój transgranicznego produktu turystycznego promującego karpackie tradycje uprawy winorośli i produkcji wina
 • Podnoszenie kompetencji personelu w zakresie dziedzictwa kultury wina

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwód: zakarpacki)

 

OPIS PROJEKTU:

Region karpacki ma ponad tysiąc lat doświadczenia w zakresie winiarstwa i uprawy winorośli. Tradycje winiarskie stanowią istotną część dziedzictwa kultury karpackiej. Niemniej jednak obecnym problemem karpackiej kultury winiarstwa i ekoturystyki jest mała rozpoznawalność win i miejscowości winiarskich wśród lokalnych mieszkańców, turystów, touroperatorów itp. Jednocześnie w skali światowej rosnąca popularność regionów winiarskich powoduje zainteresowanie turystów, lokalnych mieszkańców i wpływa na zachowanie i rekreację tradycji winiarskich.

Wszystkie powyższe problemy i potrzeby wymusiły wspólną realizację projektu, mającego na celu zachowanie i promocję tradycji winiarskich jako części dziedzictwa kulturowego regionu karpackiego. Zostanie to osiągnięte poprzez działania badawcze (badanie tradycyjnych odmian winorośli w regionie karpackim i różnych rodzajów wina, badanie tradycji winiarskich w Karpatach, określenie obszarów i miejscowości na Zakarpaciu i Podkarpaciu, które słyną z winnic i winnic), rozwój produktów turystycznych w celu przyciągnięcia odwiedzających (transgraniczny szlak wina), imprezy transgraniczne promujące tradycje kulturalne winiarstwa (transgraniczny festiwal wina, karpacka akademia wina), a także publikacje promocyjne rozpowszechniane wśród turystów i uczestników wydarzeń (publikacja „Karpacka lista win”, mapa trasy szlaku, specjalne wydanie tematyczne Biuletynu Karpackiego, gadżety promocyjne).

Realizacja projektu daje możliwość zapoznania się z teraźniejszością i historią uprawy winorośli i winiarstwa w Karpatach, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych związanych z winem, zapamiętania regionu przez pryzmat smaku. Projekt będzie realizowany wspólnie na obszarze obwodu zakarpackiego (Ukraina) oraz w województwie podkarpackim (Polska), które mają wspaniałą historię i tradycje winiarskie.

 

Główne działania projektu:

 • Transgraniczny festiwal wina z konferencją końcową
 • Karpacka akademia wina
 • Publikacja „Karpacka lista win”
 • Mapa szlaku wina transgranicznego
 • Biuletyn Karpacki - wydanie specjalne magazynu
 • Transgraniczny szlak turystyczny wina
 • Kampania promocyjna

Biuro Projektu (Polska):

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA

35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

tel. +48 17 852 85 26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.karpackiszlakwina.pl

www.procarpathia.pl

Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat

rozeta loga opis
 
TYTUŁ PROJEKTU: 
„Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”
"The world of Carpathian rosettes - activities for preserving the cultural uniqueness of the Carpathians"
 
NR PROJEKTU: PBU1/0365/16
 
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: PLBU.01.01.00-18-0365/17-00
 
PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Association for Development and Promotion of Podkarpacie "Pro Carpathia")
 
PARTNERZY PROJEKTU:
 • Województwo Podkarpackie (Podkarpackie Voivodeship)
 • Центр «Регіональний Розвиток (Centre for Regional Development)
 • Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати – Україна" (Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine")
 • Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації (Department of Tourism and Resorts of Lviv Regional State Administration)
 • Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття" (Agency of regional development and crossborder cooperation "Transcarpathia")
 • Колочавська сільська рада (Kolochava village council)
 • Комунальний заклад Львівської обласної ради "Адміністрація історико-культурного заповідника "Тустань" (Communal institution of Lviv regional council "Administration of historical-cultural reserve "Tustan")
 • Громадська організація "Громадський центр "Еталон" (NGO "Social center "Etalon")
 • Косівська районна рада (Kosiv district council)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (The East European State Higher School in Przemysl)
 
OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 31.08.2021
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 543 329,05 €
 
DOFINANSOWANIE Z UE: 89,18%
 
CEL OGÓLNY PROJEKTU: zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki, architektury)
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
 • rozwój transgranicznej współpracy w zakresie zarządzania zasobami kulturowymi i historycznymi Karpat
 • popularyzacja wiedzy z zakresu regionalnych tradycji, praktyk i rękodzielniczych umiejętności
 • podniesienie kompetencji wybranych społeczności lokalnych w zakresie zarządzania kulturowym regionem
 
OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwód lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski)
 

Image 333

OPIS PROJEKTU:
Karpaty to niegdyś magiczna kraina połonin, rozległych gór, pasterzy. Obszar, którego dziedzictwo kulturowe tworzyli Huculi, Bojkowie, Łemkowie oraz Pogórzanie i Dolinianie. Egzotyczna kultura tej ludności przyciągała od wieków naukowców, badaczy jak również poetów i artystów. Obecnie granice dzielą region etograficzno-geograficzny m.in. na część polską i ukraińską. Postępujący proces zmian spowodował zanikanie lokalnej kultury, tradycji oraz rzemiosła, zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej.  W Polsce w większym stopniu dostrzega się jednak znaczenie lokalnej kultury, tradycji, co widoczne jest we współczesnych trendach turystycznych: turyści poszukują bowiem autentyczności (3xE: education, excitement, entertainment. Jednak niejednokrotnie stosowane są obce wzorce kulturowe (np. chaty w stylu zakopiańskim). Na Ukrainie zachowało się więcej form nawiązujących do tradycji regionu. W dalszym ciągu wykonywane są zawody, które w Polsce nie są już podejmowane. Jednak nie dostrzega się ich znaczenia dla zachowania kulturowej tożsamości regionu. Sytuacja ta jest wynikiem ograniczonej wiedzy, tradycja postrzegana jest jako synonim biedy, a powinna być wyznacznikiem wartości. Po obu stronach granicy widoczny jest brak kompleksowej wizji wykorzystania dziedzictwa historycznego i kulturowego, działania szkodzą środowisku naturalnemu, a wspólne dziedzictwo kulturowe jest jednym z najważniejszych atutów regionu. Opisywane problemy wywierają wpływ na rozwój regionu: umniejszają jego atrakcyjność, przyczyniają się do zacierania i niszczenia śladów dziedzictwa kulturowego.
  
Proces unifikacji lokalnych kultur Europy dotyczy szczególnie kulturowych zasobów Karpat, powodując zanikanie lokalnej kultury, tradycji oraz rzemiosła. Przyczyniły się do tego również zaszłości historyczne. Sytuacja ta ma miejsce po stronie polskiej jak i ukraińskiej. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie KARPACKIEGO CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO–ROZETA (złożonego z 4 ośrodków: Kosiv, Urich, Kolochava, Bystre) promującego dziedzictwo kulturowe Karpat, wypracowanie wspólnej polityki w zakresie zarządzania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego na poziomie regionalnym i lokalnym, podniesienie wiedzy społeczności lokalnych w tym zakresie, wypracowanie wzorcowych modeli angażowania społeczności lokalnych w zarządzanie zasobami kulturowymi, opracowanie zintegrowanego instrumentu dla regionu transgranicznego, wspólną akcję promującą walory kulturowe regionu. Produkty te będą możliwe do wykorzystania zarówno przez Partnerów jak i grupy docelowe: władze regionalne i lokalne, instytucje publiczne związane z kulturą, organizacje pozarządowe, lokalnych liderów, społeczności pilotażowe (Trostyanets, Kosiv, Urich, Kolochava, Bystre), turystów.
 
Wypracowane rozwiązania będą zgodne z Konwencją Faro, Konwencją Karpacką, modelem Aarhus Sustainability i bazować będą na włączaniu społeczności lokalnych w zarządzanie zasobami kulturowymi i historycznymi. Zachowanie dziedzictwa Karpat nie jest możliwe poprzez działania realizowane tylko po jednej stronie granicy.

IMG 9644
 
 
Zespół projektowy: 
Agnieszka Pieniążek  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Pociask - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lidia Widak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Więcej informacji na stronie Kultura Karpat. 
 
fot. Andrzej Błoński

 

niw proo2

logo

"Pro Carpathia"
35-064 Rzeszów,
ul. Rynek 16/1
od 8:00 do 16:00

16 lat Stowarzyszenia "Pro Carpathia"

Znajdź nas:

Income Tax Planning

  View Service