Rolnicy

Rolnicy

W ramach oferty dla rolników proponujemy kompleksową realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich, obejmującą pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Specjalizujemy się w szczególności w obszarze pozyskiwania pomocy dla młodych rolników, modernizacji gospodarstw rolnych, różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzeniu i rozwijaniu działalności mikroprzedsiębiorstw.

Katalog usług:
  • Pomoc w zakresie wyboru najkorzystniejszego źródła dofinansowania;
  • Analiza potencjalnych możliwości podmiotu aplikującego;
  • Tworzenie koncepcji oraz analiza wykonalności pomysłu;
  • Kompleksowe wypełnienie dokumentacji konkursowej wraz z załącznikami;
  • Stały monitoring złożonego wniosku;
  • Rozliczenie uzyskanej dotacji.