Atrakcje przyrodnicze Karpat Północnych – mapa (2007)

Atrakcje przyrodnicze Karpat Północnych – mapa (2007)

Choć w literaturze naukowej „Karpaty Północne" nie zostały uznane za odrębną jednostkę fizjograficzną, to jednak spajają pogranicze polsko-ukraińsko-słowackie wspólnymi cechami przyrodniczymi i kulturowymi. Jest to najbardziej na północ wysunięty fragment wielkiego łańcucha górskiego. Pojęcie „Karpaty Północne" powstało po to, by promować ten niezwykle cenny przyrodniczo i kulturowo obszar, który poza polskimi Bieszczadami jest mało znany. Szczególnym problemem jest brak materiałów prezentujących atrakcje przyrodnicze, zwłaszcza na przygranicznych terenach Ukrainy i Słowacji. Ta mapa ma więc zasygnalizować wybrane atrakcje, które znajdziemy zarówno na obszarach dobrze znanych, jak i rzadko odwiedzanych przez turystów.

Image