Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego (2015)

Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego (2015)

Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego jest pierwszym tego typu dziełem opracowanym dla naszego regionu. Ukazuje skalę zagrożeń poszczególnych składników szaty roślinnej; zarówno gatunków, jak i zbiorowisk roślinnych. Czytelnik znajdzie tu informacje o aktualnym stanie stanowisk cennych gatunków oraz zbiorowisk roślinnych stwierdzonych na obszarze województwa podkarpackiego. Opracowanie składa się z dwóch korespondujących ze sobą części. W pierwszej zostały zawarte charakterystyki dotyczące aktualnego statusu poszczególnych gatunków, rozmieszczenia stanowisk, a także informacje na temat siedlisk występowania i głównych czynników zagrażających ich populacjom. W drugiej części omówiono zagadnienia dotyczące zanikających bądź narażonych na wyginięcie zbiorowisk roślinnych oraz czynników przyczyniających się do ich ustępowania.

Wersja pdf dostępna na stronie internetowej: 
www.zielonepodkarpacie.pl/nasze-publikacje

Image