Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie podkarpackim

Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie podkarpackim

To publikacja będąca zbiorem artykułów na temat różnych problemów na styku CZŁOWIEK - PRZYRODA w województwie podkarpackim.
W niniejszej publikacji został zawarty szereg artykułów popularno-naukowych, które dotyczą różnych problemów na płaszczyźnie człowiek-przyroda, jakie pojawiają się na terenie województwa podkarpackiego. Składa się ona z kilku obszarów tematycznych, m.in. konflikty społeczne na przykładzie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, wpływ działalności człowieka na kształtowanie i utrzymanie bioróżnorodności na obszarach chronionych czy natężenie i struktura ruchu turystycznego na szlakach parków narodowych województwa podkarpackiego.
    
Publikacja poprzez nakreślenie konfliktów zwraca tym samy uwagę na podstawy prawne dotyczące funkcjonowania systemu ochrony przyrody w Polsce.
Wersja pdf dostępna na stronie internetowej:
Image