Historia zapisana w drewnie (2011)

Historia zapisana w drewnie (2011)

Biała Księga Dziedzictwa Historycznego - Raport o dziejach i stanie zachowania dziewięciu drewnianych obiektów sakralnych Podkarpacia. Dwujęzyczna (polski i norweski) publikacja wydana w ramach projektu „Skarby w drewnie ukryte” polegającego na wymianie doświadczeń strony polskiej i norweskiej w dziedzinie ochrony zabytków drewnianych. Stanowi ona zbiór opracowań historii i stanu obecnego dziewięciu unikalnych drewnianych obiektów sakralnych z terenu Podkarpacia.

Image