Innowacyjność w turystyce (2010)

Innowacyjność w turystyce (2010)

Zwarta pozycja książkowa poświęcona dość szeroko pojętej problematyce innowacyjności i konkurencyjności w turystyce. Tematyka zamieszczonych artykułów obejmuje zagadnienia innowacyjnych rozwiązań w sferze usług ze szczególnym uwzględnieniem działalności hotelarsko-gastronomicznej oraz gospodarki uzdrowiskowej, jak również ekoinnowacyjnych rozwiązań w szeroko pojętej turystyce. W publikacji opisano innowacyjne metody zarządzania turystyką oraz przedstawiono nowe koncepcje w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Image