Leksykon podkarpackich smaków (2007)

Leksykon podkarpackich smaków (2007)

Województwo podkarpackie z roku na rok umacnia swoją pozycję pośród producentów produktów tradycyjnych. Związane jest to z kultywowaniem bogactwa kulturowego naszego regionu. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera troska o ochronę podkarpackiego dziedzictwa kulinarnego tak, by w niezmienionej formie zachować je dla potomnych. Z tą właśnie myślą przygotowaliśmy „Leksykon podkarpackich smaków”. Jest to pierwszy, i jak mamy nadzieję, milowy krok na drodze do zgromadzenia i upowszechnienia kompleksowej wiedzy dotyczącej podkarpackich produktów tradycyjnych.

Image