Leśne Rezerwaty Podkarpacia - DVD (2008)

Leśne Rezerwaty Podkarpacia - DVD (2008)

Obok parków narodowych i krajobrazowych ważnym elementem systemu ochrony środowiska są rezerwaty przyrody. Obejmują one naturalne lub mało zmienione ekosystemy mające istotną wartość ze względów naukowych, kulturowych, krajobrazowych i dydaktycznych. W województwie podkarpackim utworzono 93 rezerwaty, w tym: florystyczne, faunistyczne, geologiczne, krajobrazowe, leśne, torfowiskowe, a nawet kulturowe. Większością z nich opiekują się leśnicy. W niektórych rezerwatach Podkarpacia występują rośliny i zwierzęta, jakich nie spotkamy nigdzie indziej w Polsce.

Image